BARTIN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DUYURULAR / 15 Temmuz Gazileri Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru İşlemleri
15 Temmuz Gazileri Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru İşlemleri

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi ve terör olayları sırasında, gazi olan ve İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunca taraflarına tazminat ödenen hak sahiplerinin kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 675 sayılı KHK’nin 17 nci maddesi gereğince, Ücretsiz Seyahat Kartı Başvurularını ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze 1 adet biyometrik fotoğraf ve Nüfüs Cüzdanı ile şahsen yapmaları gerekmektedir.

 
Saygıyla duyurulur.